XEM CHẤM ẢNH TRỰC TIẾP

THÔNG BÁO

Cuộc chấm trực tiếp đã tạm dừng, hiện nay BGK đang tiếp tục rà soát toàn bộ ảnh vào vòng 3 và sẽ loại 1 số ảnh trùng lắp hoặc lỗi.  Sau khi Ban giám khảo làm việc xong, BTC sẽ gửi email thông báo đến các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải.

BTC không công bố ảnh triển lãm cho đến khi vòng chấm giải kết thúc.

Trân trọng.

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 279 tác giả, 49 tỉnh/thành và 2662 tác phẩm