Thư mời tham dự lễ trao giải và khai mạc triển lãm của cuộc thi ảnh mùa xuân Kỷ Hợi 2019.

Kính gửi toàn thể các tác giả tham gia
BTC cuộc thi ảnh "Mùa xuân Kỷ Hợi 2019" trân trọng kính mời toàn thể các tác giả tham gia tới tham dự lễ trao giải và khai mạc triển lãm của cuộc thi ảnh mùa xuân Kỷ Hợi 2019.
Thời gian: 15 giờ 00, ngày 29 tháng 01 năm 2019.
Địa điểm:  Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Trân trọng
BTC
 

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 279 tác giả, 49 tỉnh/thành và 2662 tác phẩm