Thông báo về nộp phí

Kính gửi các tác giả tham gia

BTC cuộc thi ảnh Mùa Xuân Kỷ Hợi 2019 vẫn tiếp tục nhận lệ phí thanh toán cho đến hết ngày 8/1/2019. Các tác giả nào đã đóng phí mà chưa được đánh dấu xanh, vui lòng liên hệ với Duy Nghĩa - 0837 804 437 để được xác nhận và đánh dấu.

Thông tin thanh toán:

Số tài khoản: 0421000410351 Ngân hàng Vietcombank – CN Hùng Vương

Tên tài khoản: HỘI NHIẾP ẢNH TP/HCM
 
(cần ghi rõ tên tác giả dự thi, lệ phí tham dự chủ đề nào).
 
Đóng lệ phí trực tiếp tại văn phòng Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh
(Liên hệ Nguyễn Duy Nghĩa – 0837 804 437)

Trân trọng

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 279 tác giả, 49 tỉnh/thành và 2662 tác phẩm