THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI ĐIỂM CHẤM ẢNH GIẢI THƯỞNG

Kính gửi Toàn thể quý tác giả 

BTC thông báo đến toàn thể quý tác giả về thay đổi thời gian chấm ảnh giải thưởng như sau:

+ Thời điểm theo thông báo trước đây: 20/1/2019

+ Thời điểm thay đổi: 19/1/2019

Trân trọng

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 279 tác giả, 49 tỉnh/thành và 2662 tác phẩm