Thư mời tham dự lễ trao giải và khai mạc triển lãm của cuộc thi ảnh mùa xuân Kỷ Hợi 2019.

BTC cuộc thi ảnh "Mùa xuân Kỷ Hợi 2019" trân trọng kính mời toàn thể các tác giả tham gia tới tham dự lễ trao giải và khai mạc triển lãm của cuộc thi ảnh mùa xuân Kỷ Hợi 2019.
Thời gian: 15 giờ 00, ngày 29 tháng 01 năm 2019.
Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM ẢNH

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI ĐIỂM CHẤM ẢNH GIẢI THƯỞNG

+ Thời điểm theo thông báo trước đây: 20/1/2019 + Thời điểm thay đổi: 19/1/2019

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM

XEM CHẤM ẢNH TRỰC TIẾP

Cuộc chấm trực tiếp đã tạm dừng, hiện nay BGK đang tiếp tục rà soát toàn bộ ảnh vào vòng 3 và sẽ loại 1 số ảnh trùng lắp hoặc lỗi. Sau khi Ban giám khảo làm việc xong, BTC sẽ gửi email thông báo đến các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải.
BTC không công bố ảnh triển lãm cho đến khi vòng chấm giải kết thúc.

THÔNG BÁO CHẤM ẢNH

BTC cuộc thi ảnh Mùa Xuân Kỷ Hợi trân trọng mời các tác giả đến xem chấm ảnh trực tiếp tại Hội Nhiếp Ảnh Tp.Hồ Chí Minh - Địa chỉ 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Thời gian: từ 8h30 ngày 7/1/2019

Thông báo về nộp phí

+ Tiếp tục nhận lệ phí thanh toán cho đến hết ngày 8/1/2019
+ Số tài khoản: 0421000410351 Ngân hàng Vietcombank – CN Hùng Vương
Tên tài khoản: HỘI NHIẾP ẢNH TP/HCM
(cần ghi rõ tên tác giả dự thi, lệ phí tham dự chủ đề nào).

Thông báo bổ sung giải thưởng

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 279 tác giả, 49 tỉnh/thành và 2662 tác phẩm

Thư mời tham dự lễ trao giải và khai mạc triển lãm của cuộc thi ảnh mùa xuân Kỷ Hợi 2019.

BTC cuộc thi ảnh "Mùa xuân Kỷ Hợi 2019" trân trọng kính mời toàn thể các tác giả tham gia tới tham dự lễ trao giải và khai mạc triển lãm của cuộc thi ảnh mùa xuân Kỷ Hợi 2019.
Thời gian: 15 giờ 00, ngày 29 tháng 01 năm 2019.
Địa điểm: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI ĐIỂM CHẤM ẢNH GIẢI THƯỞNG

+ Thời điểm theo thông báo trước đây: 20/1/2019 + Thời điểm thay đổi: 19/1/2019

XEM CHẤM ẢNH TRỰC TIẾP

Cuộc chấm trực tiếp đã tạm dừng, hiện nay BGK đang tiếp tục rà soát toàn bộ ảnh vào vòng 3 và sẽ loại 1 số ảnh trùng lắp hoặc lỗi. Sau khi Ban giám khảo làm việc xong, BTC sẽ gửi email thông báo đến các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải.
BTC không công bố ảnh triển lãm cho đến khi vòng chấm giải kết thúc.

THÔNG BÁO CHẤM ẢNH

BTC cuộc thi ảnh Mùa Xuân Kỷ Hợi trân trọng mời các tác giả đến xem chấm ảnh trực tiếp tại Hội Nhiếp Ảnh Tp.Hồ Chí Minh - Địa chỉ 122 Sương Nguyệt Anh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Thời gian: từ 8h30 ngày 7/1/2019

Thông báo về nộp phí

+ Tiếp tục nhận lệ phí thanh toán cho đến hết ngày 8/1/2019
+ Số tài khoản: 0421000410351 Ngân hàng Vietcombank – CN Hùng Vương
Tên tài khoản: HỘI NHIẾP ẢNH TP/HCM
(cần ghi rõ tên tác giả dự thi, lệ phí tham dự chủ đề nào).

THỂ LỆ

Thể lệ